EFRO-subsidie voor het verder ontwikkelen van Elektrip

In onze regio is LochemEnergie koploper op het gebied van de dienstverlening elektrische deelauto’s. Met het project Charge&Go wil LochemEnergie samen met andere partners het elektrisch vervoer verder stimuleren en faciliteren. De provincie Gelderland heeft het project inmiddels goedgekeurd en geeft hiervoor een subsidie vanuit het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

Voor meer informatie lees de brochure over Charge & Go van het Operationeel Programma Oost.