Hoe is de prijs opgebouwd?

De prijs voor een rit is samengesteld uit drie onderdelen:
het starttarief + de tijd dat je de auto gebruikt + de verbruikte stroom 

In een schema ziet dat er als volgt uit:

Reservering

Voor elke reservering geldt een starttarief van 60 credits.

 

Tijd

Voor de tijd geldt een vaste opbouw per 24 uur. Die ziet er als volgt uit:

  • Voor de eerste 6 uur betaal je 1 credit per minuut, dus 60 credits per uur.
  • Voor het 7e tot en met  het 11e uur betaal je 0,75 credit per minuut, dus 45 credits per uur.
  • Voor het 12e tot en met het 16e uur betaal je 0,5 credit per minuut, dus 30 credits per uur.
  • De laatste 8 uren zijn gratis.

 

Tijd: max 795 credits/dag

Bovenstaande tijdsberekening betekent dus een maximum van 795 credits per dag!
Dat is fijn als je de auto een weekend of week wilt meenemen (s.v.p. wel van tevoren met Nicoline Meutstege overleggen).

 

Batterij

Voor de prijs telt ook het aantal kWh dat is verbruikt maal 15 credits. Let op: het verbruik hangt niet alleen af van je rijstijl en je rijsnelheid (net als bij een benzine- of dieselauto), maar o.a. ook van de buitentemperatuur. Als richtlijn kun je 2,5-3 credits per kilometer hanteren, maar houd dus rekening met een (kleine) correctie achteraf.
Wil je je rit exact na-rekenen, noteer dan na de rit hoe vol de batterij nog is. Bereken het verbruik en vermenigvuldig dat met 15.

 

Prijs credits

De prijs van de credits hangt af van de bundel of het abonnement dat je gekozen hebt. Zie Tarieven.